خدمات پرستاری

خدمات پرستاری

شامل تزریقات “سرم تراپی”پانسمان”سونداژها و غیره بر اساس درخواست بیماران “امکان اعزام پرستاران خانم و آقا وجود دارد.

هچنین پرستاران میتوانند در صورت لزوم و درخواست خانواده به صورت ساعتی و شبانه روزی بر بالین بیماران حضور داشته و خدمات نرسینگ ارائه نمایند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*